Alaldid on ettenähtud kindlale koormusele.
Näiteks:
- 40 VA alaldi maksimumkoormus on 40 W ( 4 x 10 W tai 2 x 20 W)
- 20 VA alaldi maksimumkoormus on 20 W (2 x 10 W tai 1 x 20 W)

Kasutades valguse regulaatorit langeb maksimumkoormus ~20%.
Näiteks:
- 300 VA alaldi maksimumkoormus on 240 W (mitte 300 W nagu see on ilma regulaatorita)