Tihti on põhjuseks ülekuumenenud alaldi ja tema temperatuurikaitse, mis lülitab ülekuumenenud alaldi välja. Peale jahtumist hakkab alaldi jälle tööle. Tuleb kontrollida kas alaldi on piisava ventilatsiooniga kohas. Alaldi kuumeneb ka siis kui ta on ülekoormatud(lampide koguvõimsus on suurem alaldi võimsusest).Pikaaegne ülekuumenemine võib rikkuda alaldi.