’hupuhastit puhastage neutraalse pesuvahendiga. Všltige kasutamast kloori sisaldavaid pesuvahendeid.