Kõik suuremad õhupuhastite valmistajad Euroopas võtavad kasutusele uued ühtsed normatiivid, mille järgi mõõdetakse võimsust ja helitugevust. See annab võimaluse võrrelda erinevate valmistajate toodangut.Uued normid on vanadega võrreldes täpsemad ja ühtlustavad mõõtmismetoodika.
Tootjad võtavad uued normatiivid kasutusele lähiajal.Lapeteki õhupuhastite andmed on antud uutele normidele vastavalt alates 1.1.2002.

Kõik ülejäänud andmed õhupuhastite kohta on antud valmistaja oma metoodika järgi ja neid on raske võrrelda.